Svenska litteratursällskapet i Finland / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

1918. Jag var där. Livet under kriget

1.1.2018–31.12.2018

1918. Minä olin siellä. Elämää sodan aikana

"1918. Jag var där" är ett tvåspråkigt läromaterial om finska inbördeskriget. Det baserar sig på autentiskt arkivmaterial och ger en mångsidig bild av hur kriget påverkade individen och samhället.

Följ Alma på hennes färd från födseln till ungdomen, kriget, fånglägret, äktenskapet och livet efter inbördeskriget. Läs i Ediths dagbok hur hennes man stupade vintern 1918, och hur hon därför begav sig för att arbeta som sjuksköterska på de vitas sida. Lär känna Wilhelm som målade akvareller av sina krigsupplevelser och Johan, som berättar om sina krigsminnen i form av tecknade serier.

"1918. Jag var där" presenteras på Educa-mässan i 26-27.1.2018.

Boken och mer arkivmaterial om 1918 finns på adressen 1918.sls.fi

Läs mera: 1918. Jag var där. Livet under kriget
← Tillbaka