Helsingin kaupunginmuseo

De unga i krig - deltagande föreställning

13.2.2018–23.3.2018

Mannerheimintie 13b, Helsinki, Suomi
Nuoret sodassa – osallistava esitys

Hurdant var livet i Helsingfors våren 1918? Livsmedlen var på kort och folk köade efter mat. Många människor svalt. Folk demonstrerade, oroligheter och våldsdåd var vanliga. Stadsborna var rädda för gatustrider och farliga sjukdomar. En del unga deltog i underjordisk verksamhet eller i strider på den röda sidan.

Föreningen för Drama och Teater rf:s dramapedagoger leder eleverna in i stämningarna våren 1918 samt ger dem uppgifter, med vilkas hjälp förståelsen för den svåra tidsperioden kan öka. I föreställningen tar man upp kontroversiella frågor till diskussion, utan att ge deltagarna några färdiga svar. Arbetet kring frågorna fortsätter i skolorna med hjälp av inspirationsmaterial som stadsmuseet utarbetat.

Plats: Vredens vår-utställning, Villa Hagasund, Mannerheimvägen 13b.
Målgrupp: Åk 7-9, gymnasier och 2.stadiet.
Tidpunkt: tis-fre 13.2.-27.2.2018. Bokningar via Kultus-inlärningens kulturkalender.

← Tillbaka