Ehdota tapahtumaa tai sisältöä muistovuosi.fi -sivustolle

Tällä lomakkeella voit ehdottaa Suomen sisällissodan ja vuoden 1918 tapahtumien muistamista koskevan ohjelman tai sisällön esittelyn lisäämistä valtioneuvoston kanslian Muistovuosi 1918 -hankkeen muistovuosi.fi-sivustolle.

Ehdotetun teon tai sisällön tulee tapahtua pääasiassa vuoden 2018 aikana, olla hyvien tapojen ja lakien mukainen ja sillä tulee olla tunnistettava vastuutaho tai -henkilö. Valtioneuvoston kanslia pidättää itsellään oikeuden päättää julkaistavasta materiaalista, editoida sen sisältöä ja tarkistaa ilmoitetut tiedot. Lue julkaisuehdot täällä.

Täytä lomakkeen kohdat huolellisesti. Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia.

Lisätietoja tarvittaessa: muistovuosi1918@sek.fi


Med denna blankett kan du föreslå att ett program eller ett innehåll som gäller hågkomsten av finska inbördeskriget och händelserna 1918 ska införas statsrådets kanslis webbplats muistovuosi.fi i anslutning till projektet Minnesåret 1918.

Den föreslagna gärningen eller det föreslagna innehållet ska huvudsakligen äga rum under 2018, följa god sed och lag samt ha en identifierbar ansvarig part eller person. Statsrådets kansli förbehåller sig rätten att besluta om det material som publiceras, redigera dess innehåll och kontrollera de uppgifter som getts. Läs publiceringsvillkoren här.

Fyll i blanketten omsorgsfullt. De uppgifter som märkts med asterisk är obligatoriska.

Mer information fås vid behov: muistovuosi1918@sek.fi


(Tietoja ei julkaista sivustolla) / (Uppgifterna publiceras inte på webbplatsen)

0 / 1000
0 / 1000

Ilmoittaja vastaa kuvan käyttöoikeuksista ja lähdetiedoista. Tiedostomuoto: jpg, jpeg, gif, png. Kuvatiedoston koko enintään 10 megatavua.

Anmälaren svarar för rätten att använda bilden och för källuppgifter. Filformat: jpg, jpeg, gif, png. Bildfilens storlek får vara högst 10 megabyte.