Minnesåret 1918

År 2018 har det förflutit hundra år sedan det finska inbördeskriget. Effekterna på finländarna och det finländska samhället var djupgående och långvariga. Det enande av nationen och engagemanget i demokratin efter kriget hade en avgörande betydelse för utvecklingen i Finland.

Stadsrådets kansli har tillsatt projektet Minnesåret 1918 om det finska inbördeskriget. Projektet sammanställer och publicerar information om innehåll och händelser i anslutning till hågkomsten. Minnesåret 1918 planerar och genomför verksamhet som gäller hågkomsten av tidsperioden i samarbete med andra parter och med betoning på betydelsen av det nationella enandet.

Ordförande för projektets styrgrupp är statssekreteraren för stadsrådets kansli och för det praktiska genomförandet svarar generalsekreteraren för projektet Minnesåret 1918.

Mer information.

 

Kontaktinformation

muistovuosi1918 (at) vnk.fi
Statsrådets kanslis växel tfn 0295 16001
Generalsekreterare Pekka Timonen
Minnesåret 1918
pekka.h.timonen (at) vnk.fi

 

Aktuellt

Minnestunden för inbördeskriget i riksdagen 26.1.2018. Läs det gemensamma uttalandet av ordförandena för riksdagspartierna vid minnestunden.

Minnesåret 1918 pressmeddelande 24.1.2018

 

Symbolen Minnesåret 1918

Stadsrådets kansli förvaltar den grafiska symbolen för Minnesåret 1918. I frågor som gäller användningen av symbolen ber vi vänligen kontakta: muistovuosi1918 (at) vnk.fi.

 

Webbplatsens källor

Innehållet i delen Tidslinjen på webbplatsen muistovuosi.fi har redigerats av FD Samu Nyström, docent i finsk och nordisk historia vid Helsingfors universitet.

Källinformation om de bilder som används på webbplatsen finns med varje bild. Källinformationen visas genom att klicka på bilden.