För medier 24.1.2018

År 1918 påminner om betydelsen av att enas och försonas

I år har det gått hundra år sedan finska inbördeskriget. Statsrådets kanslis projekt Minnesåret 1918 betraktar betydelsen av detta viktiga skede i historien och samlar information om hågkomsten av händelserna hundra år bakåt i tiden. Fredagen den 26 januari ordnas i riksdagen en minnesstund för inbördeskriget, där ordförandena för riksdagspartierna deltar.

År 1918 blev en prövosten för Finland som nyligen blivit självständigt. Ekonomin hade kollapsat, livsmedelsbristen tillspetsats och blivit kritisk samt maktkampen hade delat finländarna i två läger. Den unga staten hamnade i ett inbördeskrig, vars effekter var djupa och långvariga. Enandet av nationen som började efter kriget och engagemanget i demokratin hade avgörande betydelse för utvecklingen i Finland.

Under innevarande år ihågkoms i Finland inbördeskriget och händelserna under 1918 på många olika sätt. Statsrådets kansli står bakom projektet Minnesåret 1918 om finska inbördeskriget, som betraktar den besvärliga fasen i det självständiga Finlands historia. Minnesåret 1918 sammanställer och delar information om hågkomsten av händelserna under 1918 i samarbete med olika parter. Målet är att framhäva betydelsen av att ena samhället.

”Inbördeskriget har haft en djup inverkan på vår nation. Det är viktigt att komma ihåg de tragiska händelserna under tidsperioden samt att förstå deras orsaker och konsekvenser. Att värna om försoningen och enandet är aktuellt också i denna tid”, säger Pekka Timonen, generalsekreterare för projektet Minnesåret 1918.

På projektets webbplats muistovuosi.fi presenteras händelser och innehåll i anslutning till hågkomsten av 1918. Genom den blankett som finns på webbplatsen kan man föreslå att uppgifter om händelser eller innehåll publiceras.

 

Minnesstund i riksdagen för inbördeskriget

Fredagen den 26 januari kl. 11 samlas riksdagspartiernas ledning i Riksdagshuset till en gemensam minnesstund för inbördeskriget. Under evenemanget ger ordförandena för riksdagspartierna ett gemensamt inlägg och dessutom hålls en tyst minut för inbördeskrigets offer och för att komma ihåg det mänskliga lidandet.

Till minnesstunden har inbjudits utöver partierna, riksdagsgrupperna och riksdagens ledning också bland annat forskare i inbördeskriget samt representanter för politiska ungdomsförbund och obundna studentorganisationer. Yleisradios direktsändning i TV1 och Arenan börjar kl. 10.55.